Wybory do rad osiedli 2013


Psiak w 2006 roku.

Juzef,09.04.2013   

Już 19 maja odbedą się wybory do rad osiedli we Wrocławiu. Do 19 kwietnia mogą zgłaszać się kandydaci na radnych. Aby wystartować w wyborach, wystarczy być zameldowanym na terenie wybranego osiedla, mieć ukończone 18 lat i wypełnić wniosek dostępny na stronie Urzędu Miasta. Do wniosku trzeba dołączyć listę poparcia z podpisami 15 osób. 

Tradycyjnie niska frekwencja w okolicach 3% (słownie: trzech procent) w wyborach 4 lata temu nikogo nie zraża i wygląda, że wybór i funkcjonowanie Rad Osiedli będą się odbywać na podobnych zasadach jak dotąd. Sporą różnicą jest fakt, że w razie niezgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów, dana Rada Osiedla w ogóle nie powstanie. Można się więc spodziewać przerzedzenia grona rad po tych wyborach.

Aktualne informacje o wyborach dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wrocławia.