Nowogorlicka oddana do użytku (5)

Skrzyżowanie z Mulicką i Gorlicką ma wyniesioną nawierzchnię z kostki betonowej (podobnie jak przejścia dla pieszych na nowym odcinku ulicy). Również cały fragment nowej drogi znajduje się w strefie ruchu uspokojonego z ograniczeniem prędkości do 30km/h.