Nowa ustawa śmieciowa tuż tuż


Wrocławskie śmieci

,08.05.2013   

Zostały dwa miesiące do wejścia w życie nowego systemu gospodarki odpadami, a gdyby zapytać ludzi na ulicy o tę sprawę, 3/4 pewnie pierwszy raz by o tym usłyszała. Istotnie, wokół tematu nowej ustawy śmieciowej trwa burza, ale jest ona ograniczona do wąskich środowisk, które się tym interesują. Reszcie temat spadnie na głowę znienacka niebawem. Oto najważniejsze kwestie związane ze śmieciową rewolucją

Będzie drożej?

To pewne. Pytanie tylko, o ile dokładnie. Na ten moment obowiązują stawki uchwalone przez Radę Miasta w lutym b.r. Kalkulator opłat można znaleźć na stronie Urzędu Miasta. Stawki opłat są tak naprawdę wyjęte z kapelusza, bo nikt w Urzędzie Miasta - ani żadnej innej gminie w Polsce - nie wie ile tak naprawdę nowy system będzie kosztował.

W każdym razie przykładowo dla rodziny 3-osobowej zamieszkującej dom jednorodzinny o powierzchni 150m2, która w ubiegłym roku za wywóz śmieci płaciła ok. 60zł, od lipca stawka wyniesie 66zł w przypadku segregacji śmieci i 99zł w przypadku braku segregacji.

Trzeba wypowiadać starą umowę?

Taka wiadomość gruchnęła w marcu tego roku i zasadniczo jest ona prawdziwa. Trzeba złożyć wypowiedzenie dotychczasowej umowy przed wejściem w życie nowych przepisów, tak aby nie płacić podwójnie. Niektóre firmy poszły jednak po rozum do głowy i ogłosiły, że umowy wygasają automatycznie (np. WPO ALBA Wrocław).

Papierologia

Każdy właściciel czy zarządca nieruchomości będzie musiał złożyć deklarację, na podstawie której ustalona będzie wysokość opłaty za śmieci. Od 15 maja wzór deklaracji będzie można pobrać ze strony miejskiej spółki Ekosystem lub otrzymać w wersji papierowej w Centrach Obsługi Mieszkańca. Natomiast w czerwcu wypełnione deklaracje będzie trzeba wysłać pocztą analogową do siedziby spółki Ekosystem, bądź złożyć w którymś z Centrów Obsługi Mieszkańca. Wzór deklaracji już teraz jest dostępny i oczywiście jest tak zagmatwany, jak to tylko możliwe.

Co się zmieni poza cenami?

Od lipca ci, których stać na którzy wybiorą nieselektywną zbiórkę, dostaną tylko jeden pojemnik i poza dużo wyższą opłatą nic szczególnego się nie wydarzy w ich życiu w związku ze śmieciami. 
Natomiast ci, którzy wybiorą segregację, dostaną kilka osobnych pojemników lub worków, które będą odbierane z różną częstotliwością. Raz na pół roku odbierane będą odpady wielkogabarytowe. Natomiast odpady typu gruz, opony, sprzęt elektryczny, odpady zielone i inne selektywnie zebrane będzie można bezpłatnie oddać w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (będą dwa takie punkty: przy ul. Janowskiej i Michalczyka, a szczegóły można przeczytać w stosownej uchwale).
W obu przypadkach dostarczeniem i utrzymaniem pojemników na odpady zajmie się gmina. Opłata za odpady będzie płatna z dołu, do 15 dnia miesiąca, na rachunek bankowy Gminy Wrocław.

Więcej informacji o wchodzącej od lipca w życie nowej rzeczywistości odpadowej na stronie Urzędu Miasta.