Mosty Krzywoustego do wyburzenia


Maksymalny stan wody na Widawie

,06.09.2013   

W 2014 roku mieszkańców Psiego Pola czekają nowe utrudnienia komunikacyjne. Wyburzone zostaną Mosty Krzywoustego - główna i jedyna droga łącząca Psie Pole i okolice z centrum Wrocławia. W ich miejsce powstaną zupełnie nowe konstrukcje o większej przepustowości dla wód powodziowych Widawy, a przy okazji nowe i wygodniejsze dla kierowców.

Przebudowa Mostów Krzywoustego to część większego przedsięwzięcia jakim jest prowadzona obecnie modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego. Aktualnie rozstrzygane są przetargi, a prace mają ruszyć w 2014 roku. Jeszcze nie zapomnieliśmy korków związanych z odbudową wiaduktu nad al. Sobieskiego oraz remontu centrum Psiego Pola, a już ul. Krzywoustego będzie mocno zakorkowana z powodu w/w prac, jako że w ich trakcie cały ruch będzie prowadzony na przemian jednym z mostów.

Mosty Krzywoustego nie są w dobrej kondycji technicznej. Most zachodni wybudowano w 1953 roku w miejsce podobnego zniszczonego w trakcie wojny. Most wschodni powstał w 1978 roku w ramachu rozbudowy drogi krajowej na Warszawę. Jednak główną przyczyną ich wyburzenia jest mała przepustowość wodna obu mostów, które stanowią wąskie gardło na korycie Widawy, podnosząc zagrożenie powodziowe dla Psiego Pola, Kowal i Zgorzeliska.

Źródło: Gazeta Wrocławska